REGULAMIN PROMOCJI : ,,ZOSTAŃ w DOMU RABAT 10% PROJEKTY-HOSTING”
 1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,ZOSTAŃ w DOMU RABAT 10% PROJEKTY-HOSTING” (,,Promocja”) jest: Grupa GRAPHNET.PL S.C. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Aleksandra Puszkina 1, NIP 6322016441 , REGON 366533773 (zwany dalej także ,,Organizator”),
 2. Okres trwania Promocji: 16.03.2020 r. do ODWOŁANIA.
 3. Miejscem Promocji jest strona internetowa Organizatora działająca pod adresem: https://graphnet.pl („Strona Internetowa”) oraz siedziba firmy Grupa GRAPHNET.PL S.C. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Aleksandra Puszkina 1 (Siedziba firmy).
 4. Promocja obejmuje następujące usługi:
 5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zamówią w Siedzibie firmy lub przez Stronę internetową usługi o których mowa w pkt. 4, a następnie dokonają zakupu zamówionych uslug w terminie najpóźniej do dnia 30.04.2020 r. („Uczestnicy Promocji”).
 6. Spełniając powyższe obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 10%, co oznacza, że cena usług objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 10% obowiązującej ceny („Rabat”).
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na Stronie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży usług zakupionych w ramach Promocji.
 9. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 10. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.graphnet.pl. jak również w Siedzibie firmy.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Partnera Promocji.
 15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r.

Jaworzno, dnia 16 marca 2020 r.
Grupa GRAPHNET.PL S.C.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz!

Na zapytania zawsze staramy się odpowiedzieć do 24 godzin.

Administratorem Danych Osobowych jest Grupa GRAPHNET.pl s.c. z siedzibą w ul. Aleksandra Puszkina 1, 43-600 Jaworzno, e-mail: biuro@graphnet.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza . Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść obowiązku informacyjnego, znajduje się w Polityce Prywatności