REGULAMIN PROMOCJI : ,,ZOSTAŃ w DOMU RABAT 10% PROJEKTY-HOSTING”
 1. Organizatorem promocji pod nazwą ,,ZOSTAŃ w DOMU RABAT 10% PROJEKTY-HOSTING” (,,Promocja”) jest: Grupa GRAPHNET.PL S.C. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Aleksandra Puszkina 1, NIP 6322016441 , REGON 366533773 (zwany dalej także ,,Organizator”),
 2. Okres trwania Promocji: 16.03.2020 r. do ODWOŁANIA.
 3. Miejscem Promocji jest strona internetowa Organizatora działająca pod adresem: https://graphnet.pl („Strona Internetowa”) oraz siedziba firmy Grupa GRAPHNET.PL S.C. z siedzibą w 43-600 Jaworzno, ul. Aleksandra Puszkina 1 (Siedziba firmy).
 4. Promocja obejmuje następujące usługi:
 5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zamówią w Siedzibie firmy lub przez Stronę internetową usługi o których mowa w pkt. 4, a następnie dokonają zakupu zamówionych uslug w terminie najpóźniej do dnia 30.04.2020 r. („Uczestnicy Promocji”).
 6. Spełniając powyższe obowiązków Uczestnik Promocji otrzyma Rabat w wysokości 10%, co oznacza, że cena usług objętych Promocją, o których mowa w pkt. 4 powyżej, zostanie obniżona o 10% obowiązującej ceny („Rabat”).
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na Stronie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik Promocji ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży usług zakupionych w ramach Promocji.
 9. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu
 10. Każdy Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, jeżeli każdorazowo wypełni warunki niniejszego regulaminu.
 11. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.graphnet.pl. jak również w Siedzibie firmy.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Partnera Promocji.
 15. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3 lutego 2020 r.

Jaworzno, dnia 16 marca 2020 r.
Grupa GRAPHNET.PL S.C.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz!

Na zapytania zawsze staramy się odpowiedzieć do 24 godzin.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza . Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść obowiązku informacyjnego, znajduje się w Polityce Prywatności